Bảng màu - dùng chung cho Nội thất & Ngoại thất
 • ts 641
 • ts 642
 • ts 643
 • ts 644
 • ts 645
 • ts 646
 • ts 647
 • ts 648
 • ts 649
 • ts 650
 • ts 651
 • ts 652
 • ts 653
 • ts 654
 • ts 655
 • ts 656
 • ts 657
 • ts 658
 • ts 659
 • ts 660
 • ts 661
 • ts 662
 • ts 663
 • ts 664
 • ts 665
 • ts 666
 • ts 667
 • ts 668
 • ts 669
 • ts 670
 • ts 671
 • ts 672
 • ts 673
 • ts 674
 • ts 675
 • ts 676
 • ts 677
 • ts 678
 • ts 679
 • Trắng sứ

Lưu ý: – Các màu trên bảng hướng dẫn này gần với màu thực tế trong mức kỹ thuật hiện đại cho phép.

            – Đối với những màu có đánh dấu để đạt độ che phủ tối ưu, đề nghị sử dụng nhiều hơn 02 lớp sơn.

            – Ngoài những mầu có sẵn trên bảng màu. Chúng tôi có thêm màu trắng và có thể sản xuất bất cứ mầu nào theo đơn đặt hàng của Quý khách.

            – Tùy thuộc vào độ phân giải màu của từng loại màn hình máy điện thoại hoặc máy tính. Và độ chính xác màu chỉ ở mức tương đối so với màu thật.

            – Để chính xác bạn chọn đúng màu cần tham khảo: bảng màu thật hoặc mẫu sơn thật.