Bảng màu - dùng chung cho Nội thất & Ngoại thất
 • ts 601
 • ts 602
 • ts 603
 • ts 604
 • ts 605
 • ts 606
 • ts 6207
 • ts 6208
 • ts 609
 • ts 610
 • ts 611
 • ts 612
 • ts 613
 • ts 614
 • ts 615
 • ts 616
 • ts 617
 • ts 618
 • ts 619
 • ts 620
 • ts 621
 • ts 622
 • ts 623
 • ts 624
 • ts 625
 • ts 626
 • ts 627
 • ts 628
 • ts 629
 • ts 630
 • ts 631
 • ts 632
 • ts 633
 • ts 634
 • ts 635
 • ts 636
 • ts 637
 • ts638
 • ts 639
 • ts 640

Lưu ý: – Các màu trên bảng hướng dẫn này gần với màu thực tế trong mức kỹ thuật hiện đại cho phép.

            – Đối với những màu có đánh dấu để đạt độ che phủ tối ưu, đề nghị sử dụng nhiều hơn 02 lớp sơn.

            – Ngoài những mầu có sẵn trên bảng màu. Chúng tôi có thêm màu trắng và có thể sản xuất bất cứ mầu nào theo đơn đặt hàng của Quý khách.

            – Tùy thuộc vào độ phân giải màu của từng loại màn hình máy điện thoại hoặc máy tính. Và độ chính xác màu chỉ ở mức tương đối so với màu thật.

            – Để chính xác bạn chọn đúng màu cần tham khảo: bảng màu thật hoặc mẫu sơn thật.