Bảng màu - dùng chung cho Nội thất & Ngoại thất
 • ts 501
 • ts 502
 • ts 503
 • ts 504
 • ts 505
 • ts 506
 • ts 507
 • Trắng 000
 • ts 508
 • ts 509
 • ts 510
 • ts 511
 • ts 512
 • ts 513
 • ts 514
 • ts 515
 • ts 516
 • ts 517
 • ts 518
 • ts 519
 • ts 520
 • ts 521
 • ts 522
 • ts 523
 • ts 524
 • ts 525
 • ts 526
 • ts 527
 • ts 528
 • ts 529
 • ts 530
 • ts 531
 • ts 532
 • ts 533
 • ts 534
 • ts 535
 • ts 536
 • ts 537
 • ts 538
 • ts 539

Lưu ý: – Các màu trên bảng hướng dẫn này gần với màu thực tế trong mức kỹ thuật hiện đại cho phép.

            – Đối với những màu có đánh dấu để đạt độ che phủ tối ưu, đề nghị sử dụng nhiều hơn 02 lớp sơn.

            – Ngoài những mầu có sẵn trên bảng màu. Chúng tôi có thêm màu trắng và có thể sản xuất bất cứ mầu nào theo đơn đặt hàng của Quý khách.

            – Tùy thuộc vào độ phân giải màu của từng loại màn hình máy điện thoại hoặc máy tính. Và độ chính xác màu chỉ ở mức tương đối so với màu thật.

            – Để chính xác bạn chọn đúng màu cần tham khảo: bảng màu thật hoặc mẫu sơn thật.