Bảng màu - dùng chung cho Nội thất & Ngoại thất
 • TS 540
 • TS 541
 • TS 542
 • TS 543
 • TS 544
 • TS 545
 • TS 546
 • TS 547
 • ts 548
 • ts 549
 • ts 550
 • ts 551
 • ts 552
 • ts 553
 • ts 554
 • ts 555
 • ts 556
 • ts 557
 • ts 558
 • ts 559
 • ts 560
 • ts 561
 • ts 562
 • ts 563
 • ts 564
 • ts 565
 • ts 566
 • ts 567
 • ts 568
 • ts 569
 • ts 570
 • ts 571
 • ts 572
 • ts 573
 • ts 574
 • ts 575
 • ts 576
 • ts 577
 • ts 578
 • ts 579

Lưu ý: – Các màu trên bảng hướng dẫn này gần với màu thực tế trong mức kỹ thuật hiện đại cho phép.

            – Đối với những màu có đánh dấu để đạt độ che phủ tối ưu, đề nghị sử dụng nhiều hơn 02 lớp sơn.

            – Ngoài những mầu có sẵn trên bảng màu. Chúng tôi có thêm màu trắng và có thể sản xuất bất cứ mầu nào theo đơn đặt hàng của Quý khách.

            – Tùy thuộc vào độ phân giải màu của từng loại màn hình máy điện thoại hoặc máy tính. Và độ chính xác màu chỉ ở mức tương đối so với màu thật.

            – Để chính xác bạn chọn đúng màu cần tham khảo: bảng màu thật hoặc mẫu sơn thật.