NHÀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  • Tên dự án: NHÀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
  • Vị trí: 207 Giải Phóng – Hai Bà Trưng – Hà Nội
  •  
  •