CHUNG CƯ TÂY HỒ RESIDENCE

  • Tên dự án: CHUNG CƯ TÂY HỒ RESIDENCE
  • Tên khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội
  • Địa chỉ: 68A Võ Chí Công, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
  •