Tường nhà đã sơn/dán giấy dán tường/quét vôi , muốn sơn mới lại thì phải làm sao?

  • Nếu tường đã sơn nước: kiểm tra lại những nơi bong tróc, cạo vệ sinh sạch và lăn sơn lót. Sau đó phủ thêm 1- 2 lớp sơn lên.
  • Đối với tường đã dán giấy: Bóc lớp giấy ra, vệ sinh bề mặt, sơn lót và sơn hoàn thiện.
  • Tường quét vôi: Cạo sạch lớp vôi, vệ sinh sạch bề mặt, tiến hành sơn lót và sơn phủ hoàn thiện.