Thường nhà vệ sinh hay thấm ngay những vị trí hộp gen, phễu thu ta phải xử lý như thế nào?

  • Do áp lực nước trong ống khi sử dụng nước nên lớp bêtông không bám chắc vào ống nhựa, nên khi bịt các vị trí ống xuyên sàn ta dùng chất chống thấm Saito để trộn vào bêtông đá mi, lưu ý: dùng chất chống thấm Saito thay toàn bộ nước trộn bêtông và đá mi
  • Sau khi đổ xong lớp bêtông đá mi có trộn chất thấm Saito vào rồi thì 7-10 ngày sau chúng ta quét tiếp 2 lớp chống thấm Saito Sàn cho toàn sàn vệ sinh.
  • Lớp bêtông này có tác dụng tăng mác, biến dẻo cho bêtông, tăng độ bám dính vào ống nhựa.