Sơn nước chỉ sơn 01 lớp có được không?

  • Không được, vì sẽ không đảm bảo độ phủ, màng sơn kém và màu sẽ loang lổ.