Sơn màu đậm thì có thể pha sơn trắng vào để cho màu nhạt lại được không?

  • Được nhưng phải pha cùng loại sơn.