Sơn còn lại để lâu (6 tháng – 2 năm) có dùng tiếp được không?

  • Tùy hạn sử dụng còn lại.
  • Sơn chưa được pha nước.
  • Bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất quy định.