Khi lớp sơn phủ  bị tróc một mảng, làm cách nào để sơn lại chỗ đó cho giống màu sơn cũ? Làm cách nào để việc dặm vá không thấy lệch màu?

  • Liên hệ với đại lý pha màu SAITO tại địa phương.
  • Lăn lại một lớp cho mảng tường đó.