Dùng bột bả của hãng khác rồi dùng sơn của Saito được không?

  • Được nhưng phải tuân thủ đúng quy định và chọn sản phẩm có thương hiệu.