Đối với sàn tầng trệt có độ ẩm cao, hoặc sàn lót gỗ nên chống thấm như thế nào?

  • Nên chống thấm 2 lớp Saito cho sàn, và quét chân len tường cao 20cm trước khi lót sàn.