Đối với mái ngói nên dùng loại sơn gì? Mục đích?

  • Đối với mái dốc: trước khi dán ngói trên bêtông nên chống thấm cho mái bêtông bằng 2 lớp chống thấm Saito
  • Mục đích: ngăn không cho nước mưa ngấm vào bên trong bêtông.
  • Đối với mái ngói khung kèo: nên dùng sơn chống thấm Saito theo màu yêu cầu kiến trúc
  • Mục đích: giúp ngăn ngừa mái ngói không bị rêu mốc trong quá trình sử dụng. Đồng thời chống thấm để làm giảm tải trọng của mái ngói khi trời mưa (ngói không ngậm nước).